Veranderkracht Bewust een stap verder

Voortdurend aanpassen aan veranderende omstandigheden

Door veranderkracht ontstaat beweging, momentum en energie om te veranderen.

Move Beyond gelooft in de waarde en energie die continu veranderen oplevert. Investeren in het vergroten van de eigen veranderkracht, heeft een duurzaam positief effect op de slagkracht van bedrijven. Slagkracht die nodig is om te kunnen groeien.

Bij succesvolle organisaties zit veranderen in het bloed. Ze bewegen op een natuurlijke, vanzelfsprekende manier mee met hun omgeving. Ze hebben geen enkele moeite zich aan te passen aan nieuwe inzichten, richtingen en ideeën. Zij weten wanneer er momentum is, kunnen snelheid creëren en weten die ook vast te houden.

Move Beyond ziet organisaties als levende organismen die continu inspelen op de omgeving. En soepel meebewegen met vraag & aanbod, nut en noodzaak. Een organisatie die voortdurend verandert, is wendbaar, veerkrachtig en levensvatbaar in alle (economische) omstandigheden.

Veranderen is geen noodzakelijk kwaad, maar juist een bron van nieuwe energie.

 

Welkom bij Move Beyond…

Bas van der Heijden en Tim Zantvoort stellen zich graag aan u voor

De afgelopen maand heeft Move Beyond haar team van project- en verandermanagers versterkt met Bas van der Heijden (42) en Tim Zantvoort (32). De uitbreiding is in lijn met de ambitie van Move Beyond om te groeien en het team...

Lees het volledige nieuwsbericht Bekijk het nieuwsoverzicht

Move Beyond

Je voortdurend aanpassen

We kunnen het allemaal al: ons voortdurend aanpassen aan veranderende omstandigheden. Tenminste... als je tot de groep mensen behoort die ooit heeft leren fietsen. Verandervermogen en fietsen Als er iéts is waarbij je verandervermogen nodig hebt, dan is het wel…

Ons verhaal

Werken bij

Werken bij Move Beyond is bewust kiezen voor: Werken in strategische opdrachten op directie- en managementniveau Kennisdeling in een inspirerend team van ervaren project- en verandermanagers Ondernemers met wie Move Beyond een klik heeft en andersom Professionals met veel verantwoordelijkheid en…

Bekijk de openstaande vacatures

Mensen zijn de sleutel voor verandering... ook bij ons

Move Beyond

Ridderstraat 88
4902 AC Oosterhout
Nederland / The Netherlands

Tel: +31 (0)162 571536

info@movebeyond.nl

Routebeschrijving