03 april
2015

Veranderbereidheid

Onder veranderbereidheid verstaan we houding en gedrag van medewerkers waaruit blijkt dat ze positief staan ten opzichte van de verandering. Vaak komt veranderbereidheid ook tot uiting in de mate waarin betrokkenen gevraagd en ongevraagd bijdragen willen leveren om de verandering tot een succes te maken.

Een aantal factoren beïnvloedt de veranderbereidheid bij medewerkers:

  • Het besef dat de verandering er toe doet en belangrijk is voor de organisatie;
  • De bereidheid om betrokken te worden bij de verandering en daarbij samen te werken met anderen;
  • Commitment om wat gevraagd wordt daadwerkelijk uit te voeren;
  • Duidelijkheid over waar men na de verandering aan toe zal zijn, oftewel de WIIFM-factor. WIIFM staat voor ‘what’s in it for me’ en gaat over duidelijkheid over het eigenbelang van betrokkene.

Tot slot speelt ook het gevoel van eigen verandervermogen (in staat zijn te doen wat verwacht wordt) een rol bij de mate van veranderbereidheid van medewerkers.

Als de veranderbereidheid laag is, zitten medewerkers in de weerstand en vertonen ze vluchtgedrag. Dat kan zich ondermeer uiten in tribunegedrag of pocketveto’s. Ook NIMBY-gedrag (‘not in my backyard’) komt vaak voor als medewerkers hun eigen werkbezit met hand en tand verdedigen.

Weten jouw medewerkers waar ze na de verandering aan toe zijn?
Hoe vaak luister jij eigenlijk naar jouw medewerkers?
Hoeveel weerstand is er tegen jouw verandering?
Weet jij wat de echte reden van hun weerstand is?

Download hier de pdf

Terug naar overzicht

Move Beyond

Ridderstraat 88
4902 AC Oosterhout
Nederland / The Netherlands

Tel: +31 (0)162 571536
info@movebeyond.nl
Routebeschrijving