14 maart
2016

Strategie implementatie kan het beste in kleine stapjes

Iedere organisatie heeft een strategie; een plan hoe de doelen die zijn gesteld, het beste kunnen worden bereikt. Vaak is dit
 een plan dat zich uitstrekt over een langere periode en dat opgedeeld kan worden in allerlei activiteiten die stuk voor stuk waardevol zijn voor de realisatie van de doelen.

Op papier een kwestie van gewoon doen, maar zo simpel is het niet. De context waarin de organisatie zich bevindt, verandert immers voortdurend. Bovendien verandert het uitvoeren van de activiteiten uit het plan de organisatie zelf ook. Voortdurende heroriëntatie en het opnieuw afwegen van strategie, in relatie tot het eigen kunnen en de context, is cruciaal.

Strategie implementatie is, juist door dit proces van voortdurend bijstellen en bijsturen, alleen maar succesvol als dat gedaan wordt door voortdurend in kleine stapjes te veranderen.

Move Beyond vergelijkt dat met fietsen. Ook dat vergt, net als veranderen, een combinatie van snelheid, balans en richting die constant goed moet functioneren om het doel te bereiken.

Wat wij kunnen doen is:

  • tijdelijk een duwtje in de rug geven,
  • een hulpmotor bergopwaarts zijn en
  • onze kennis en ervaring inzetten om jouw impuls en balans te verbeteren.

Ben jij ook voortdurend bezig de snelheid, balans en richting van de verandering op elkaar af te stemmen? Of schiet dat er wel eens bij in?

Download hier de pdf

Terug naar overzicht

Move Beyond

Ridderstraat 88
4902 AC Oosterhout
Nederland / The Netherlands

Tel: +31 (0)162 571536
info@movebeyond.nl
Routebeschrijving