Voldoende lucht in de banden houdt wrijving laag

Hersens uit de mouwen | Wij geloven in hersens uit de mouwen!

Een aantal factoren beïnvloedt het uiteindelijke effect van een verandering:

  • De mate waarin het resultaat aan de gewenste kwaliteitscriteria voldoet.
  • De mate waarin de gewenste adoptie in de organisatie is gerealiseerd.
  • De mate waarin houding en gedrag zich in de beoogde richting hebben ontwikkeld.

Move Beyond heeft meer dan 500 jaar ervaring in het managen van de verandering. En in het voortdurend monitoren en bijsturen op alle relevante aspecten.  Slimme eenvoud oftewel hersens uit de mouwen is volgens ons de belangrijkste succesfactor.

Move Beyond

Ridderstraat 88
4902 AC Oosterhout
Nederland / The Netherlands

Tel: +31 (0)162 571536
info@movebeyond.nl
Routebeschrijving