Nieuws | Dit willen we met u delen!

Move Beyond breidt verder uit…

Welkom David Korterink en Paul Hamelinck

Move Beyond heeft David Korterink (30) en Paul Hamelinck (39) aan haar team van project- en verandermanagers toegevoegd. De uitbreiding is in lijn met de ambitie van Move Beyond om te groeien en het team verder aan te vullen met nieuwe energie, kennis en ervaring. Move Beyond helpt klanten met effectief project- en verandermanagement bij het realiseren van hun organisatiestrategie. De reeds aanwezige en nog verder te ontwikkelen veranderkracht van de organisatie speelt hierin een belangrijke rol.

David is een gedreven Project & Change Manager. In de afgelopen jaren heeft David bij verschillende retailers en groothandels complexe projecten met ambitieuze doorlooptijden begeleid. Deze projecten waren met name gericht op de implementatie van WMS- en TMS-oplossingen. Met een sterk organiserend, structurerend en probleemoplossend vermogen, is David in staat om op efficiënte en unieke wijze invulling te geven aan uitdagende opdrachten. David streeft er te allen tijde naar de beoogde doelstellingen in een opdracht te realiseren en in het verlengde hiervan eenieder in een organisatie daarvoor optimaal in te zetten.

Voordat David in januari 2018 bij Move Beyond aan de slag ging, was hij 6,5 jaar werkzaam bij Centric als Consultant en Project Manager.

Paul is gevormd door 10 jaar ervaring in zowel strategieontwikkeling als implementatie en heeft zich ontwikkeld tot een pragmatische project- en verandermanager die de vertaalslag van visie naar uitvoering kan maken. Hij heeft ervaring op het gebied van Operational en Sales excellence programma’s en lijnmanagement ervaring als leidinggevende van een customer support afdeling. Hij is analytisch sterk, weet bij het in kaart brengen van de bedrijfsprocessen snel verbetering te identificeren en weet de betrokkenen mee te krijgen door zijn stapsgewijze aanpak en oog voor de verschillende belangen.

Paul heeft gewerkt in verschillende internationale organisaties en ervaring opgedaan in de Technologie, Document management en Food sector.

Voordat Paul bij Move Beyond kwam, heeft hij gewerkt bij Océ, Canon en Pelican Rouge Coffee Roasters

Move Beyond

Ridderstraat 88
4902 AC Oosterhout
Nederland / The Netherlands

Tel: +31 (0)162 571536
info@movebeyond.nl
Routebeschrijving