Nieuws | Dit willen we met u delen!

Interface klaar voor de toekomst

 

De Europese tak, van het beursgenoteerde Interface, met een omzet van ruim 1 miljard USD en daarmee de grootste tapijttegel fabrikant ter wereld, is klaar voor de toekomst.

Na de implementatie van het Order to Cash project in 2014 heeft Interface nu ook de productieprocessen van de fabrieken in Scherpenzeel en Craigavon (Noord-Ierland) opnieuw tegen het licht gehouden, daar waar nodig geoptimaliseerd en ondergebracht in JD Edwards (JDE) Manufacturing.

 

Het beoogde effect

In zekere zin was het vervangen van het gedateerde AS400 systeem en daarmee het borgen van de continuïteit, de eerste aanleiding voor Interface om het project op te starten. Het vooraf beoogde en uiteindelijk gerealiseerde effect reikt echter veel verder.

  • De verkoopprocessen van alle Europese verkoopkantoren zijn volledig afgestemd op de fabrieks- en logistieke processen in zowel Craigavon en Scherpenzeel, waardoor de harmonisatie en uitwisselbaarheid van processen is vergroot.
  • Stuurprocessen, zoals het beheren en aansturen van het garen naar de productie, zijn geoptimaliseerd, waardoor aanzienlijke tijd en grondstofbesparingen (lees: garens) gerealiseerd kunnen worden.
  • De Europese processen en IT-oplossing passen in de wereldwijde strategie van Interface en zijn kandidaat voor de nieuwe standaard.
  • Met het project is de basis gelegd om flexibel te anticiperen en reageren op toekomstige ontwikkelingen in de markt, denk bijvoorbeeld aan EDI.

 
Business afgevaardigde in het project Rob Heeres (Vice President Global Supply Chain Systems): “Er zijn elegante oplossingen ontwikkeld voor met name het plannen van garen, maar ook voor inkoop, logistiek en het berekenen van kosten.”
 
Het project

In een complex project als dit, moeten processen, IT en organisatie zuiver op elkaar zijn afgestemd. Interface heeft dat goed begrepen en vanaf aanvang de juiste randvoorwaarden gesteld.

Er is veel aandacht besteed aan de acceptatie en adoptie van het nieuwe systeem. Op de werkvloer zijn tientallen medewerkers van Interface als ambassadeur van de verandering (zogenaamde change agents) benoemd en vroegtijdig, intensief betrokken bij het project.

Deze sleutelfiguren zijn nauw betrokken geweest bij de projectorganisatie, het begeleiden van de verandering (Change Management) is daarmee direct vanaf het projectbegin gestart en pas gestopt na de go-live. Zonder deze adoptie zou het project nooit met deze kwaliteit en snelheid zijn doorlopen.

Daarnaast is er veel tijd besteed aan het doorgronden en ontwerpen van de processen van beide productielocaties. Business en IT-teams hebben voor verschillende deel-functionaliteiten een gezamenlijke verantwoordelijkheid gekregen waardoor een intensieve samenwerking is ontstaan.

Model: gearceerde deel valt in project scope 

Om de go-live risico’s nog verder te minimaliseren is in de aanloop naar het overgangsweekend een ervaren cut-over manager van Move Beyond aangesteld om de overgang ruimschoots voor te bereiden en te repeteren. Door de nauwe betrokkenheid van de change agents van Interface en de gedegen voorbereiding is de uiteindelijke go-live naadloos overgegaan in productie en kon de Hypercare periode in minder dan een week worden afgesloten.
 
Projectmanager Jurgen Smidt: “Interface is klaar voor de toekomst. Dankzij de gestructureerde uitvoering van het project inclusief de Cut-over naar JDE, maar vooral dankzij de goede voorbereiding van de eindgebruikers, is de go-live zeer goed verlopen!”
 
De organisatie

Het Amerikaanse hoofdkantoor en senior management van Interface is zeer nauw betrokken geweest bij het gehele project en heeft in de sponsororganisatie een belangrijke rol gespeeld, onder meer door actief deel te nemen aan de stuurgroep. Het belang van een goed resultaat beperkt zich namelijk niet alleen tot Europa, de blauwdruk is ook interessant voor de Aziatische JDE heroriëntatie en voor de op stapel staande Amerikaanse implementatie.

Move Beyond heeft naast de algehele projectleiding, het cut-over deelproject uitgevoerd en het volledige acceptatie- en adoptieproces van het change management begeleid. De JDE implementatie is uitgevoerd door Oracle Partner, Cadran.
 
Opdrachtgever Ton van Keken (Sr. Vice President Operations in EMEA): “We zijn goed geslaagd in de samenwerking binnen Interface van enerzijds Business en ICT als anderzijds Europa en Amerika.”
 
Het effect voor de toekomst

Vanaf dag 1 na de go-live draaide de productie op volledige kracht. De werkvloer was door de intensieve aandacht in de aanloopfase al heel vertrouwd met de nieuwe werkwijze. De IT-omgeving is stabiel en is nu de accelerator geworden om processen te versnellen, te centraliseren en nog verder te verbeteren. Move Beyond en Interface zijn beide zeer tevreden op dit resultaat en kijken met trots terug op het verloop van het project. Er is nog genoeg te doen maar Interface is klaar voor de toekomst.

 

Move Beyond

Ridderstraat 88
4902 AC Oosterhout
Nederland / The Netherlands

Tel: +31 (0)162 571536
info@movebeyond.nl
Routebeschrijving