Onze mensen

Move Beyond heeft uitsluitend ervaren senior-managers in dienst. Zij verdienden hun sporen ruimschoots op het gebied van integrale verandertrajecten. In allerlei bedrijven en instellingen, zowel in de profit als non-profit sector. Het zijn praktijkmensen met actuele kennis van wat er in organisaties speelt en welke uitdagingen er liggen.

Move Beyond vergroot uw veranderkracht

Juist omdat onze managers ervaren professionals zijn met een brede kennis en grote expertise op hun eigen vakgebied, heeft Move Beyond een ‘platte’ organisatie. Move Beyonders zijn allemaal een tikje eigenwijs, wijken soms af van de gebaande paden, hebben een creatieve en verfrissende benadering die revitaliserend werkt en die de veranderkracht in organisaties van onze opdrachtgevers vergroot. Hersens-uit-de-mouwen!

Wij houden elkaar scherp in onze meetings waarin we:

  • actuele ontwikkelingen bij opdrachtgevers bespreken
  • methoden en werkwijzen uitdiepen
  • elkaar kritisch bevragen

Ook organiseren we regelmatig masterclasses en workshops om kennis te delen, aan te vullen en om ons verder te ontwikkelen.

Schaduwmanagement

Tenslotte hebben we schaduwmanagement ingericht. Achter iedere Move Beyond manager staat een collega die meekijkt, hem of haar kritische vragen stelt, suggesties doet of meedenkt over mogelijke oplossingen.

Ron Bijl

Project- en verandermanager

Veranderkracht betekent voor mij... de moed en het vermogen hebben om jezelf te kunnen aanpassen.

Muriel Blom

Project- en verandermanager

Veranderkracht betekent voor mij... Het inzicht en de inzet om op tijd aanpassingen te realiseren.

Michiel de Koning

Project- en verandermanager

Veranderkracht betekent voor mij... iedereen mobiliseren door ambities te delen en de juiste middelen beschikbaar te stellen

Carlo Ter Burg

Project- en verandermanager

Veranderkracht betekent voor mij... het vermogen om vanuit intrinsieke waarden, energie aan te wenden om veranderen door te voeren.

Marcel van Heeswijk

Project- en verandermanager

Veranderkracht betekent voor mij... het vertrouwen hebben om los te durven laten

Erwin Kempkes

Project- en verandermanager

Veranderkracht betekent voor mij... De verandering je eigen maken op zo’n manier dat het een onderdeel van je eigen ik is geworden. Dag in, Dag uit

Ronald Gelderblom

Project- en verandermanager

Veranderkracht betekent voor mij... Het vermogen om anderen verandering te laten omarmen

Eelco van Nieuwenhuijzen

Project- en verandermanager

Veranderkracht betekent voor mij... Resultaten bereiken door mensen binnen een organisatie actief en continu te betrekken bij benodigde veranderingen

Linda van der Zalm

Office Manager

Veranderkracht betekent voor mij... lef om vooruit te kijken, energie en daadkracht om daar te komen

Jelco van der Linde

Project- en verandermanager

Veranderkracht betekent voor mij... het vermogen om als organisatie nieuwe ontwikkelingen te onderkennen, deze tijdig in te passen en duurzaam te laten renderen.

Walter Arts

Project- en verandermanager

Veranderkracht betekent voor mij... het vermogen van een organisatie om energie en daadkracht te creëren zodat ze haar doelstellingen kan realiseren

Tony Rook

Project- en verandermanager

Veranderkracht betekent voor mij... vanuit breed draagvlak momentum creëren

Ruud van Beeck

Project- en verandermanager

Veranderkracht betekent voor mij... het vermogen om voortdurend aan te passen met als doel het beste te halen uit de mensen, de organisatie en de situatie.

Bas Meijers

Project- en verandermanager

Veranderkracht betekent voor mij... de moed hebben om oude patronen te doorbreken, en nieuwe innovatieve ideeën te ontarmen waardoor organisatiedoelen worden verwezenlijkt.

Cathelijn Brinkman-Koolen

Project- en verandermanager

Veranderkracht betekent voor mij... mensen in een organisatie het vermogen geven om herhaaldelijk met succes veranderingen door te voeren en continu te verbeteren.

Danielle Kon-Takx

Financieel medewerker

Veranderkracht betekent voor mij... niet stil staan maar vooruit willen kijken door middel van logisch denken en creativiteit

Bart van den Brink

Project- en verandermanager

Veranderkracht betekent voor mij... de wil om te zien dat als de context van een organisatie wijzigt het veranderen van de organisatie onvermijdelijk is.

Marlise Rijneveld

Recruiter

Veranderkracht betekent voor mij... in staat zijn om in een speelveld dat steeds sneller verandert, bij de werving van projectmanagers te blijven anticiperen op toekomstige ontwikkelingen en bijbehorende vereiste expertise en persoonlijkheid

Ivar van der Hulst

Project- en verandermanager

Veranderkracht betekent voor mij... het vermogen en de wil van een organisatie om mee te bewegen in een continue veranderende omgeving en daardoor in staat te zijn het verschil te blijven maken

Paul Hamelinck

Project- en verandermanager

Veranderkracht betekent voor mij... enthousiasme overbrengen voor zowel het eindresultaat als de reis ernaartoe.

Geert Vermunt

Project- en verandermanager

Veranderkracht betekent voor mij... veranderingen waarde laten toevoegen door deze te allen tijde in het teken te stellen van de uiteindelijke (bedrijfs-) doelstellingen van de klant.

Mike Mallee

Project- en verandermanager

Veranderkracht betekent voor mij... vooraf te bedenken welke wijziging het meeste effectief is, en deze vervolgens zo efficiënt mogelijk te implementeren.

Koen van der Bergh

Project- en verandermanager

Veranderkracht betekent voor mij... als één collectief met hetzelfde gevoel van urgentie, zelfvertrouwen, gedrevenheid en verantwoordelijkheid een verandering aan willen gaan.

Diederik van Dijk

Project- en verandermanager

Veranderkracht betekent voor mij... de energie, het vermogen en de kracht hebben om het elke dag “anders” te willen doen. Vallen, opstaan en weer doorgaan voor nu en in de toekomst.

Rob Horst

Business Development Manager

Veranderkracht betekent voor mij... de voorwaarde om succesvol en duurzaam te ondernemen.

Klaartje de Lange-Pelders

Project- en verandermanager

Veranderkracht betekent voor mij... beweging naar vooruitgang met uiteindelijk een verrijking voor het bedrijf, het team en de individu

Mike Ferguson

Project- en verandermanager

Veranderkracht betekent voor mij... het vermogen om verandering als een kans en niet als bedreiging te zien

Michel van Zelst

Project- en verandermanager

Veranderkracht betekent voor mij... niet alleen controle over het veranderproces, maar ook een focus op de acceptatie van de verandering

Sjoerd Minnema

Project- en verandermanager

Veranderkracht betekent voor mij... mens en organisatie In beweging brengen, in beweging houden en naar het beoogde resultaat leiden.

Maarten van Hout

Project- en verandermanager

Veranderkracht betekent voor mij... van tekentafel naar plan en uitvoering overgaan en de koppeling aan de strategie zeker stellen

Edwin Warmerdam

Project- en verandermanager

Veranderkracht betekent voor mij... het keer op keer in staat zijn om te verbeteren en de verbetering te borgen

Gert-Jan Bongers

Project- en verandermanager

Veranderkracht betekent voor mij... de verbinding realiseren tussen het waarom, het effect, de beweeg-richting van de verandering en het vermogen om te veranderen

Peter van Hattum

Project- en verandermanager

Veranderkracht betekent voor mij... de inspiratie, de motivatie én het vermogen hebben om het gewenste effect van een verandering met elkaar te bereiken

Jacob Otter

Project- en verandermanager

Veranderkracht betekent voor mij... alles in een balans van nuchter denken en vooral doen!

Alouis van Dongen

Project- en verandermanager

Veranderkracht betekent voor mij... het vermogen om op continue basis de strategische doelstellingen te vertalen in de beoogde verandering in de mensen, organisatie en processen

Jacques de Beijer

Project- en verandermanager

Veranderkracht betekent voor mij... het vermogen om medewerkers, als onderdeel van een organisatie en als individu, mee te krijgen in de continue veranderende omgeving

Arthur Verweij

Algemeen directeur

Veranderkracht betekent voor mij... de ideale combinatie van visie, lef en onuitputtelijke energie

Jurgen Smidt

Project- en verandermanager

Veranderkracht betekent voor mij... de lef om weerstand te overwinnen en in beweging te komen via vernieuwing naar innovatie

Mieke Kreunen

Project- en verandermanager

Veranderkracht betekent voor mij... de mate waarin een organisatie in staat is om haar ambities daadwerkelijk te realiseren

Stephan van Hees

Project- en verandermanager

Veranderkracht betekent voor mij... de wil en lef hebben om te veranderen en faalfactoren geen kans te geven

Rien Aalbers

Project- en verandermanager

Veranderkracht betekent voor mij... het vermogen (van een individu of organisatie) om -bewust of onbewust- constructief met onzekerheid om te gaan

Eric van Weert

Delivery directeur

Veranderkracht betekent voor mij... binnen een organisatie kennis en houding bezitten waardoor veranderingen als welkom, succesvol, continue en als belangrijk bedrijfsproces ervaren worden

Rutger Janiczak

Commercieel directeur

Veranderkracht betekent voor mij... het vermogen om constructief in te spelen op continue veranderende omstandigheden

Marcel Buurman

Project- en verandermanager

Veranderkracht betekent voor mij... mogelijke weerstand wegnemen bij bevlogen ‘verdedigers’ onder de oude omstandigheden en tegelijk vertrouwen geven richting de toekomstige nieuwe omstandigheden

Ankie van der Put

Recruiter

Veranderkracht betekent voor mij... een combinatie van creativiteit, overtuigingskracht, empathisch vermogen, lef, kennis en optimisme

Ralph Lenoire

Project- en verandermanager

Veranderkracht betekent voor mij... de durf en wil om van het bestaande pad af te wijken om te anticiperen op de veranderingen om je heen

Move Beyond

Ridderstraat 88
4902 AC Oosterhout
Nederland / The Netherlands

Tel: +31 (0)162 571536
info@movebeyond.nl
Routebeschrijving