Onze mensen

Move Beyond heeft uitsluitend ervaren senior-managers in dienst. Zij verdienden hun sporen ruimschoots op het gebied van integrale verandertrajecten. In allerlei bedrijven en instellingen, zowel in de profit als non-profit sector. Het zijn praktijkmensen met actuele kennis van wat er in organisaties speelt en welke uitdagingen er liggen.

Move Beyond vergroot uw veranderkracht

Juist omdat onze managers ervaren professionals zijn met een brede kennis en grote expertise op hun eigen vakgebied, heeft Move Beyond een ‘platte’ organisatie. Move Beyonders zijn allemaal een tikje eigenwijs, wijken soms af van de gebaande paden, hebben een creatieve en verfrissende benadering die revitaliserend werkt en die de veranderkracht in organisaties van onze opdrachtgevers vergroot. Hersens-uit-de-mouwen!

Wij houden elkaar scherp in onze meetings waarin we:

  • actuele ontwikkelingen bij opdrachtgevers bespreken
  • methoden en werkwijzen uitdiepen
  • elkaar kritisch bevragen

Ook organiseren we regelmatig masterclasses en workshops om kennis te delen, aan te vullen en om ons verder te ontwikkelen.

Schaduwmanagement

Tenslotte hebben we schaduwmanagement ingericht. Achter iedere Move Beyond manager staat een collega die meekijkt, hem of haar kritische vragen stelt, suggesties doet of meedenkt over mogelijke oplossingen.

Sjors Janssen

Project- en verandermanager

Veranderkracht betekent voor mij... pragmatisch, met ambitie en visie. Weten waar je naartoe wil gaan zonder je daarbij te laten afschrikken door de grote stappen die gezet moeten worden en op pragmatische wijze je pad en doelstellingen durven aanpassen om je doel te bereiken.

Ron Bijl

Project- en verandermanager

Veranderkracht betekent voor mij... de moed en het vermogen hebben om jezelf te kunnen aanpassen.

Muriel Blom

Project- en verandermanager

Veranderkracht betekent voor mij... Het inzicht en de inzet om op tijd aanpassingen te realiseren.

Michiel de Koning

Project- en verandermanager

Veranderkracht betekent voor mij... iedereen mobiliseren door ambities te delen en de juiste middelen beschikbaar te stellen

Carlo Ter Burg

Project- en verandermanager

Veranderkracht betekent voor mij... het vermogen om vanuit intrinsieke waarden, energie aan te wenden om veranderen door te voeren.

Erwin Kempkes

Project- en verandermanager

Veranderkracht betekent voor mij... de verandering je eigen maken op zo’n manier dat het een onderdeel van je eigen ik is geworden. Dag in, dag uit.

Ronald Gelderblom

Project- en verandermanager

Veranderkracht betekent voor mij... het vermogen om anderen verandering te laten omarmen.

Eelco van Nieuwenhuijzen

Project- en verandermanager

Veranderkracht betekent voor mij... resultaten bereiken door mensen binnen een organisatie actief en continu te betrekken bij benodigde veranderingen.

Linda van der Zalm

Office Manager

Veranderkracht betekent voor mij... lef om vooruit te kijken, energie en daadkracht om daar te komen

Jelco van der Linde

Project- en verandermanager

Veranderkracht betekent voor mij... het vermogen om als organisatie nieuwe ontwikkelingen te onderkennen, deze tijdig in te passen en duurzaam te laten renderen.

Walter Arts

Project- en verandermanager

Veranderkracht betekent voor mij... het vermogen van een organisatie om energie en daadkracht te creëren zodat ze haar doelstellingen kan realiseren

Tony Rook

Project- en verandermanager

Veranderkracht betekent voor mij... vanuit breed draagvlak momentum creëren.

Bas van Zuijlen

Project- en verandermanager

Veranderkracht betekent voor mij... vanuit één visie samenwerken en samen leren om doelen met steeds groter gemak en plezier te realiseren.

Ruud van Beeck

Project- en verandermanager

Veranderkracht betekent voor mij... het vermogen om voortdurend aan te passen met als doel het beste te halen uit de mensen, de organisatie en de situatie.

Bas Meijers

Project- en verandermanager

Veranderkracht betekent voor mij... de moed hebben om oude patronen te doorbreken, en nieuwe innovatieve ideeën te ontarmen waardoor organisatiedoelen worden verwezenlijkt.

Cathelijn Brinkman-Koolen

Project- en verandermanager

Veranderkracht betekent voor mij... mensen in een organisatie het vermogen geven om herhaaldelijk met succes veranderingen door te voeren en continu te verbeteren.

Danielle Kon-Takx

Financieel medewerker

Veranderkracht betekent voor mij... niet stil staan maar vooruit willen kijken door middel van logisch denken en creativiteit

Marlise Rijneveld

Recruiter

Veranderkracht betekent voor mij... in staat zijn om in een speelveld dat steeds sneller verandert, bij de werving van projectmanagers te blijven anticiperen op toekomstige ontwikkelingen en bijbehorende vereiste expertise en persoonlijkheid.

Ivar van der Hulst

Project- en verandermanager

Veranderkracht betekent voor mij... het vermogen en de wil van een organisatie om mee te bewegen in een continue veranderende omgeving en daardoor in staat te zijn het verschil te blijven maken.

Paul Hamelinck

Project- en verandermanager

Veranderkracht betekent voor mij... enthousiasme overbrengen voor zowel het eindresultaat als de reis ernaartoe.

Geert Vermunt

Project- en verandermanager

Veranderkracht betekent voor mij... veranderingen waarde laten toevoegen door deze te allen tijde in het teken te stellen van de uiteindelijke (bedrijfs-) doelstellingen van de klant.

Mike Mallee

Project- en verandermanager

Veranderkracht betekent voor mij... vooraf te bedenken welke wijziging het meeste effectief is, en deze vervolgens zo efficiënt mogelijk te implementeren.

Diederik van Dijk

Project- en verandermanager

Veranderkracht betekent voor mij... de energie, het vermogen en de kracht hebben om het elke dag “anders” te willen doen. Vallen, opstaan en weer doorgaan voor nu en in de toekomst.

Rob Horst

Business Development Manager

Veranderkracht betekent voor mij... de voorwaarde om succesvol en duurzaam te ondernemen.

Marcelle van der Leeuw

Business Development Manager

Veranderkracht betekent voor mij... het vermogen om als mens én organisatie vanuit bewustwording mee te blijven bewegen in de dynamiek van een veranderende omgeving.

Yvon van der Wal

Project- en verandermanager

Veranderkracht betekent voor mij... kiezen voor de gecontroleerde en constructieve manier om ondernemingen naar de toekomst te leiden.

William Siemons

Project- en verandermanager

Veranderkracht betekent voor mij... begrijpen waarom en samen doorpakken!

Jos Huizer

Project- en verandermanager

Veranderkracht betekent voor mij... continue verbeteren vooropstellen om een nog hogere klantwaarde te realiseren.

Arwen Kieboom

Project- en verandermanager

Veranderkracht betekent voor mij... het inzicht om te moeten veranderen en de daadkracht om te kunnen veranderen.

Ben Coes

Project- en verandermanager

Veranderkracht betekent voor mij... de ideale combinatie van visie, teamgeest en daadkracht waardoor veranderen geen energie kost maar geeft.

Cor Fraanje

Project- en verandermanager

Veranderkracht betekent voor mij... met elkaar vol passie en energie aan een reis beginnen, met als doel het kunnen blijven voldoen aan de eisen van een snel veranderende omgeving.

Maaike Bennis

Project- en verandermanager

Veranderkracht betekent voor mij... durven uit je comfortzone te stappen en nieuwe kansen met beide handen aan te pakken.

Joost Wilbrink

Project- en verandermanager

Veranderkracht betekent voor mij... een cultuur en klimaat ontwikkelen waar constante verandering kan plaatsvinden.

Pascal Broens

Project- en verandermanager

Veranderkracht betekent voor mij... het vermogen om een visie te vertalen naar concrete doelstelling en deze stapsgewijs te verwezenlijken.

Charl Klein Woolthuis

Project- en verandermanager

Veranderkracht betekent voor mij... dat de cultuur van de organisatie medewerkers het lef geeft om ideeën en potentie weer uit de verf te laten komen.

Dennis van Halteren

Project- en verandermanager

Veranderkracht betekent voor mij... continue innoveren, groeien en verbeteren.

Minke Mensink

Business Development Manager

Veranderkracht betekent voor mij... het lef hebben om nieuwe kansen en mogelijkheden op te pakken.

Hamed Fahimi

Project- en verandermanager

Veranderkracht betekent voor mij... het begrip dat het veranderen onvermijdelijk is, en vanuit dat begrip vooruit te bewegen.

Ingeborg van Mil

Project- en verandermanager

Veranderkracht betekent voor mij... door middel van bruggen bouwen en verbinding maken het gewenste effect bereiken.

Ellen Proos

Business Development Manager

Veranderkracht betekent voor mij... Een open klimaat en het lerend vermogen om zowel van binnenuit én vanuit de omgeving ontwikkelingen en nieuwe ideeën te omarmen en laten leiden tot een continue verbeterproces.

Fil Wiltjer

Project- en verandermanager

Veranderkracht betekent voor mij... het richten van je energie en het maken van keuzes, niet door in gevecht te gaan met het oude, maar bouwen aan het nieuwe.

Lotte Harings

Project- en verandermanager

Veranderkracht betekent voor mij... energie, energie is nodig voor beweging en beweging is nodig om te veranderen. Maar energie kan alleen ontstaan vanuit de juiste ‘voeding’.

Chieldo van den Burg

Project- en verandermanager

Veranderkracht betekent voor mij... flexibiliteit en aanpassingsvermogen naar de veranderende omstandigheden dit om de beoogde doelstellingen te blijven realiseren en te verbeteren.

Jens Riga

Project- en verandermanager

Veranderkracht betekent voor mij... het inzicht en het lef te hebben om je aan te passen aan een immer veranderende wereld.

Bas van der Heijden

Project- en verandermanager

Veranderkracht betekent voor mij... Samen met de klant, continue zoeken naar verbeteringen om aantoonbaar waarde toe te voegen en te borgen bij de medewerkers & organisatie

Tim Zantvoort

Project- en verandermanager

Veranderkracht betekent voor mij... Samen veranderen!

Klaartje de Lange-Pelders

Project- en verandermanager

Veranderkracht betekent voor mij... beweging naar vooruitgang met uiteindelijk een verrijking voor het bedrijf, het team en de individu

Mike Ferguson

Project- en verandermanager

Veranderkracht betekent voor mij... het vermogen om verandering als een kans en niet als bedreiging te zien

Michel van Zelst

Project- en verandermanager

Veranderkracht betekent voor mij... niet alleen controle over het veranderproces, maar ook een focus op de acceptatie van de verandering

Sjoerd Minnema

Project- en verandermanager

Veranderkracht betekent voor mij... mens en organisatie In beweging brengen, in beweging houden en naar het beoogde resultaat leiden.

Edwin Warmerdam

Project- en verandermanager

Veranderkracht betekent voor mij... het keer op keer in staat zijn om te verbeteren en de verbetering te borgen

Gert-Jan Bongers

Project- en verandermanager

Veranderkracht betekent voor mij... de verbinding realiseren tussen het waarom, het effect, de beweeg-richting van de verandering en het vermogen om te veranderen

Peter van Hattum

Project- en verandermanager

Veranderkracht betekent voor mij... de inspiratie, de motivatie én het vermogen hebben om het gewenste effect van een verandering met elkaar te bereiken

Jacob Otter

Project- en verandermanager

Veranderkracht betekent voor mij... alles in een balans van nuchter denken en vooral doen!

Alouis van Dongen

Project- en verandermanager

Veranderkracht betekent voor mij... het vermogen om op continue basis de strategische doelstellingen te vertalen in de beoogde verandering in de mensen, organisatie en processen

Jacques de Beijer

Project- en verandermanager

Veranderkracht betekent voor mij... het vermogen om medewerkers, als onderdeel van een organisatie en als individu, mee te krijgen in de continue veranderende omgeving

Arthur Verweij

Algemeen directeur

Veranderkracht betekent voor mij... de ideale combinatie van visie, lef en onuitputtelijke energie

Jurgen Smidt

Project- en verandermanager

Veranderkracht betekent voor mij... de lef om weerstand te overwinnen en in beweging te komen via vernieuwing naar innovatie

Mieke Kreunen

Project- en verandermanager

Veranderkracht betekent voor mij... de mate waarin een organisatie in staat is om haar ambities daadwerkelijk te realiseren

Stephan van Hees

Project- en verandermanager

Veranderkracht betekent voor mij... de wil en lef hebben om te veranderen en faalfactoren geen kans te geven

Rien Aalbers

Project- en verandermanager

Veranderkracht betekent voor mij... het vermogen (van een individu of organisatie) om -bewust of onbewust- constructief met onzekerheid om te gaan

Eric van Weert

Project- en verandermanager

Veranderkracht betekent voor mij... binnen een organisatie kennis en houding bezitten waardoor veranderingen als welkom, succesvol, continue en als belangrijk bedrijfsproces ervaren worden

Rutger Janiczak

Commercieel directeur

Veranderkracht betekent voor mij... het vermogen om constructief in te spelen op continue veranderende omstandigheden

Marcel Buurman

Project- en verandermanager

Veranderkracht betekent voor mij... mogelijke weerstand wegnemen bij bevlogen ‘verdedigers’ onder de oude omstandigheden en tegelijk vertrouwen geven richting de toekomstige nieuwe omstandigheden

Ankie van der Put

Recruiter

Veranderkracht betekent voor mij... een combinatie van creativiteit, overtuigingskracht, empathisch vermogen, lef, kennis en optimisme

Move Beyond

Ridderstraat 88
4902 AC Oosterhout
Nederland / The Netherlands

Tel: +31 (0)162 571536
info@movebeyond.nl
Routebeschrijving