23 mei
2017

Hoe agile kan portfoliomanagement zijn?

In een agile organisatie is veranderen een constante geworden. Wat betekent dit voor governance processen zoals portfoliomanagement?

Wat zijn ook al weer de kernwaarden van agile:

liever dan
personen en interactie processen en tools
werkende producten volledig gedocumenteerde producten
samenwerken onderhandelen
acteren op veranderingen strak het plan volgen

 

Een veelvoorkomende zienswijze over hoe portfoliomanagement omgaat met ‘agile’ is dat portfoliomanagement agile ziet als delivery methode; voor portfoliomanagement maakt het niet uit welke delivery methode je wilt hanteren, dus kun je beide prima combineren. Maar wat als je de agile waarden ook toepast op portfoliomanagement zelf? Het maakt niet zoveel uit of we het hier dan over een enterprise portfolio hebben of een programmaportfolio.

Als je in de agile (of LEAN) organisatie de verandercapaciteit dicht bij de operationele processen hebt geplaatst – dus bijvoorbeeld vaste agile/scrum teams hebt toegewezen aan bepaalde waardeketens in de organisatie – wat valt er dan nog op portfolioniveau te sturen? Want de verandercapaciteit staat daarmee vast en in de waardeketen wordt door de product owner gezorgd dat met de juiste prioriteit veranderingen worden doorgevoerd.

Hier liggen echter wel een paar uitgangspunten aan ten grondslag:

 1. de strategie en het beoogde effect (de baten) van de investeringen zijn duidelijk en leidend in de keuzes die de product owner maakt;
 2. het is mogelijk het effect van de investeringen te meten en dus op waardeketen niveau te bepalen of de juiste keuzes worden gemaakt;
 3. het verdelen van de capaciteit (teams) moet met regelmaat worden getoetst, zodat de optimale mix op bedrijfsniveau wordt geborgd.

Hier is dus duidelijk nog een governance behoefte. In “Wat is Agile portfolio management” onderzoekt René Hombergen hoe je dit op een agile manier kan doen:

 1. Deel strategie en doelen
  • Zorg dat er op alle niveaus inzicht is in de strategie zodat op elk niveau de juiste keuzes worden gemaakt m.b.t. gebruik van de beschikbare middelen. Open communicatie reduceert het risico op verkeerde beslissingen.
  • Bepaal en deel toetsingscriteria (zoals soort, financieel, wettelijk, markt, risico, maar ook bijv. imago)
 2. Definieer portfolio(‘s) m.b.t. de waardeketen(s)
  • Zorg dat projecten / epics de waarde-creatie kunnen aantonen.
  • Baseer de weging op waarde per kosteneenheid (Rothman) i.p.v. de business case sec.
 3. Stel een regie-team in per portfolio. Dit team:
  • Bestaat uit product owners / eventueel projectleiders als het over afdelingen heen gaat
  • Houdt wekelijkse stand-ups
  • Houdt maandelijks voortgang met portfolioklant (=directie)
  • Wordt procesmatig begeleidt door de portfoliomanager. De portfoliomanager is faciliterend richting de individuele portfolio regieteams, bijv. door middel van een PMO
 4. Zorg voor een goed proces om nieuwe ideeën te kunnen identificeren en opnemen in het portfolio.

We mogen stellen dat agile portfoliomanagement alleen succesvol kan zijn in een organisatie met een transparante strategie en doelstellingen.

Terug naar overzicht

Move Beyond

Ridderstraat 88
4902 AC Oosterhout
Nederland / The Netherlands

Tel: +31 (0)162 571536
info@movebeyond.nl
Routebeschrijving