22 september
2014

Het GVM: het hoeft niet altijd moeilijk te zijn!

Het woord ‘management’ is afgeleid van het Engelse ‘manage’ dat beheren of leiden betekent. Naar alle waarschijnlijkheid is ‘manage’ ontleend aan het Italiaanse ‘maneggiare’ hetgeen staat voor beheersen of in toom houden. Op zijn beurt is ‘maneggiare’ weer afkomstig van het vulgair Latijnse ‘manizare’ waarin het woord ‘manus’ (hand) de hoofdrol speelt.

Samengevat: het woord managen betekent zoveel als ‘in de hand houden’.

Er zijn heel wat managementhandboeken vol geschreven, methodes bedacht en goeroes op podia geklommen om uit te leggen wat de beste ‘in-de-hand-houd-methode’ is. Wij denken dat er één methode is die iedere manager altijd bij de hand moet houden: het GVM oftewel het Gezond Verstand Management.

Het GVM – waarin grote doses (levens)ervaring, kennis en intuïtie samenkomen – is een zwaar onderschatte benadering die weliswaar niet voor alles een oplossing biedt, maar vaak wel de basis is voor de te nemen besluiten.

Daarom zijn wij een groot voorstander van GVM. Met behulp van GVM hoeft het niet altijd zo moeilijk te zijn om oplossingen te vinden voor grote en kleine uitdagingen

Hersens uit de mouwen dus!

Hoe vaak gebruik jij het GVM?

Download hier de pdf.

Terug naar overzicht

Move Beyond

Ridderstraat 88
4902 AC Oosterhout
Nederland / The Netherlands

Tel: +31 (0)162 571536
info@movebeyond.nl
Routebeschrijving