13 juli
2015

Een goed leider helpt anderen het beste uit zichzelf te halen

Overal waar mensen samenwerken, is behoefte aan overzicht en afstemming. Het is fijn als iemand er voor zorgt dat alles wordt gedaan wat nodig is en er geen overbodige energie verloren gaat. Of als iemand signaleert welke afhankelijkheden en risico’s er zijn in de eigen organisatie of daarbuiten.

Degene die zo’n rol vervult, verwerft gezag bij anderen. Hij of zij helpt anderen eenheid en richting en meer effectiviteit te realiseren. Dat gezag is niet ontleend aan een positie of een titel, maar aan de betekenis die iemand heeft voor het team, de afdeling of de organisatie.

Leiderschap is niet noodzakelijkerwijs hetzelfde als leiding geven. Leiderschap is niet gebonden aan een functie of een speciale bevoegdheid, maar aan gezag dat uitgeoefend en ervaren wordt. Een goed leider helpt anderen het beste uit zichzelf te halen en legt de prioriteit bij de eigen medewerkers en niet bij zichzelf!

Om goed leiderschap te herkennen, kunnen de volgende vragen behulpzaam zijn.

  • Hebben onze leiders een heldere visie?
  • Durven ze keuzes te maken om te veranderen?
  • Vertalen ze de visie in duidelijke activiteiten?
  • Gaan ze voorop in veranderingen en nemen ze ons mee?
  • Weten ze goed in te schatten welk tempo haalbaar is en kunnen ze ons motiveren?
  • Helpen ze ons om knelpunten op te lossen?

Hoe is het met jouw leiderschap?
Wat gaat je makkelijk af en wat vind je lastig?
Hoe ervaren mensen jouw leiderschap?

Download hier de pdf.

Terug naar overzicht

Move Beyond

Ridderstraat 88
4902 AC Oosterhout
Nederland / The Netherlands

Tel: +31 (0)162 571536
info@movebeyond.nl
Routebeschrijving