Disclaimer

  • In deze disclaimer wordt verstaan onder: de eigenaar – de rechthebbende op de domeinnaam movebeyond.nl; gebruik(en) – alle denkbare handelingen; u – de bezoeker (gebruiker) van de website; de content – alle op de website aanwezige inhoud (zowel teksten als illustraties).
  • Het onderstaande is van toepassing op de website die u thans bekijkt. Door deze pagina te gebruiken stemt u stilzwijgend in met deze disclaimer.
  • De content is door de eigenaar met de grootst mogelijke zorg samengesteld. De eigenaar aanvaardt echter geen aansprakelijkheid ten aanzien van eventuele onjuistheden.
  • Aan de content van de website kunnen geen rechten worden ontleend.
  • De eigenaar is niet verantwoordelijk voor content op de aan deze website gekoppelde bestanden en/of websites waarnaar wordt verwezen.
  • Move Beyond kan geen garantie bieden betreffende de veiligheid van de website, noch aansprakelijk gesteld worden voor de schade die, direct of indirect, het gevolg is van een onderbreking in de beschikbaarheid van de site.
  • Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan, maken inbreuk op intellectuele eigendomsrechten van de eigenaar.
  • Gebruik van de getoonde content (of delen daarvan), is uitsluitend toegestaan met schriftelijke toestemming van de eigenaar.

Indien u vragen of opmerkingen heeft, neemt u dan contact met ons op.

Dit document is voor het laatst gewijzigd op: 29 oktober 2014

Move Beyond

Ridderstraat 88
4902 AC Oosterhout
Nederland / The Netherlands

Tel: +31 (0)162 571536
info@movebeyond.nl
Routebeschrijving