Zie waar je heen gaat en bepaal de weg

Strategie implementatie | U kent het doel, wij de middelen

Succes in het heden is geen garantie voor de toekomst. Voorzien wat ontwikkelingen zijn en inspelen op gebeurtenissen of omstandigheden is van groot belang.
Om de eigen ambities te realiseren is het nodig zelf continu mee te veranderen in dat dynamische krachtenveld.

Ambities waarmaken

Move Beyond ondersteunt organisaties bij het waarmaken van hun ambities door:

  • de strategie samen te expliciteren
  • te vertalen naar een project portfolio en concrete activiteiten en
  • door deze te implementeren

Dat kan alleen in een continu proces van:

  • sturen en uitvoeren
  • monitoren en bijsturen
  • adopteren en borgen en
  • denken en doen

Dat vraagt partnerschap tussen Move Beyond en de opdrachtgever. Geloof in het doel, vertrouwen in de weg en in elkaar vormen hierbij de basis.

Om de actuele stand van zaken van uw strategie implementatie in kaart te brengen, ontwikkelden wij de Strategie Implementatie Analyse (SIA).

Move Beyond

Ridderstraat 88
4902 AC Oosterhout
Nederland / The Netherlands

Tel: +31 (0)162 571536
info@movebeyond.nl
Routebeschrijving