Continu veranderen is: weten wanneer je moet overschakelen

Regievoering | De juiste dingen juist doen

‘De juiste dingen juist doen’ vraagt om een strakke regie.

Bij continu veranderen is er vaak sprake van een complex netwerk van programma’s en projecten. Die met de juiste veranderstrategieën de beoogde doelen realiseren.

Project portfolio management

Om al die activiteiten bestuur- en beheersbaar te maken, helpen wij uw organisatie overzicht te behouden en de juiste randvoorwaarden te creëren. We definiëren en richten niet alleen de project portfolio governance in. We ondersteunen ook bij het vormgeven en uitvoeren van de project portfolio roadmap.
De combinatie van deze structuur en een transparante activiteitenkalender, zorgt voor een kordate besluitvorming en professionele projectorganisatie.

Om de actuele stand van zaken van uw project portfolio in kaart te brengen, ontwikkelden wij de Project Portfolio Scan (PPS).

Veranderkracht

Het succes van veranderingen is rechtevenredig aan de veranderkracht van de organisatie. Veranderkracht is nodig om te zorgen voor een goede veranderingsadoptie. De adoptie van het resultaat, heeft immers twee keer zoveel invloed op het uiteindelijke veranderingseffect, als de kwaliteit van het resultaat. Onvoldoende aandacht voor die adoptie is reden voor het (deels) mislukken van veel verandertrajecten.

Om de veranderkracht van organisaties in kaart te brengen, ontwikkelden wij de Veranderkracht Scan (VKS).

Move Beyond

Ridderstraat 88
4902 AC Oosterhout
Nederland / The Netherlands

Tel: +31 (0)162 571536
info@movebeyond.nl
Routebeschrijving